Inspirace ke zlepšení našich vztahů

23.12.2019 Marek Šlechta: Vysvětlující text z žádosti o dotaci u MÚ Neratovice

V průběhu několika desítek let jsem postupně zhudebňoval části textu z 5., 6. a 7. kapitoly Matoušova evangelia (první kniha Nového zákona), což je vlastně největší sbírka Ježíšových promluv a výroků. Dnes vzhledem k časovému rozsahu a stylu moderního pojetí 14 písní a 4 varhanních skladeb je nazvána tato kolekce Oratorium Kázání na hoře (Horské kázání), (KNH). Jedná se o 63 minut hudby na původní český text. Nutno zdůraznit, že není nijak upravován, je zhudebněn ve svém plném původním tvaru (většinou překlad Bible kralické, v některých případech ekumenický překlad do ČJ. Letos jsme nahráli komorní verzi Oratoria KNH: Zpěv: Marta Detková Ženatá, klavír: Marie Dos Santos Samek, flétna: Devanil Dos Santos a jako host - Violoncello: Jiří Čmugr. Natáčelo se a první opravy rytmických a intonačních vybočení se opravovaly ve studiu Aluna Údrnice u Jičína (pan Kamil Danda). Balancování nástrojů a hlasů a Jejich usazení do akustického prostoru a finální mastering se konal v Praze ve studiu 3bees. (Adam Pakosta) 4 varhanní skladby zahrála Marie Dos Santos Samek na varhany v kostele ČCE v Pardubicích, natáčení provedl pan Václav Vlachý.

CÍLEM PROJEKTU je distribuovat Oratorium KNH co největšímu počtu lidí, zájmových skupin, komunit, klubů, škol, lidí všech věkových kategorií, aby je zaujal text, protože o ten tu jde, nabádá totiž k maximální vstřícnosti, pochopení a porozumění různých odlišných lidí mezi sebou. Vyzývá k úctě k tradici, ale nikoliv slepě, naopak: nabádá k zodpovědnosti člověka za jeho "cestu", povzbuzuje, inspiruje a pomáhá k řešení sporů smírnou formou. Mezi osobnostmi oslovenými pro své konání Kázáním na hoře patří lidé jako M.K. Gándhí, M.L.King, Desmond Tutu, Petr Chelčický, J.A.Komenský, A.Schweitzer. Matka Tereza, D. Bonhoeffer a další. Zkrátka tyto texty nabádají k hledání smyslu života mimo hlavní konzumní proud, nabádají k opravdovosti, upřímnosti, otevřenosti, pravdivosti, věrnosti, spravedlnosti, vzájemné úctě, statečnosti, moudrosti, mírumilovnosti, obětavosti, soucitu, neokázalosti, čistotě, milosrdenství, empatičnosti, radostnosti, ukázněnosti, dobrotivosti a dobrosrdečnosti, střídmosti, zodpovědnosti a spoluzodpovědnosti.

Oratorium Kázání na hoře chce:

1) zaujmout textem nebo hudbou lidi, kteří o Kázání na hoře nevědí nic. Pokud se jim z jakéhokoliv důvodu zalíbí, budou se více zajímat o text a budou (někdo dříve, někdo později) inspirováni k lepšímu chování.

2) oslovit lidi, kteří znají text, protože zjistí, že hudební zpracování otvírá okna i dveře k novému úhlu pohledu.

3) pomoci učitelům přiblížit žákům a studentům literární odkaz kralických, Jednoty Bratrské, Mistra Jana Husa, a upozornit je na důležitou okolnost: Co je a co není náboženství, jakou polohu zde má "upřímnost a přímost" a jakou pokrytectví, přetvářka a lež.

4) Na každém nosiči bude zmínka, že Město Neratovice finančně podpořilo distribuci Oratoria v ČR.

I když se jedná o aktivitu na pohled hudební, svým obsahem předznamenává vývoj poučených posluchačů směrem k větší vnímavosti, odvaze mluvit o nových poznatcích, a tak spoluvytvářet nové kvality komunitního soužití. 
Je nasnadě, že by nejen studenti a žáci, učitelé a profesoři, učňové a mistři, lékaři i zdravotní personál, městští činovníci, kulturní bardi, hudebníci, literáti, sportovci a výtvarníci mohli začít zajímat o:
- Happening PAMATUJ! (iniciuje a koordinuje v ČR M. Šlechta), - Mezinárodní den lidských práv (M.Šlechta - lektor a mentor o výuce k lidským právům (Youth For Human Rights) - Peace One Day (Mezinárodní mírový den (M.Šlechta - iniciátor v ČR). Tyto i další celospolečenské události nemusí, ale mohou začít být využívány plnohodnotně nebo částečně podle zájmu, pochopení a touhy zapojit sebe i naši komunitu do mezinárodních aktivit, a tím se stát součástí velké mezinárodní komunity při zachování sebe-uvědomění naší identity.

Marek Šlechta
23.12.2019